Lịch khai giảng

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Địa điểm

Ngày khai giảng

Xem chi tiết

7 Ngày trước cưới  

2 buổi

(1 ngày) 

1.800.000

Hà Nội 

18/11/2017

Xem chi tiết

7 Ngày trước cưới 

2 buổi

(1 ngày)

1.800.000

TP.Hồ Chí Minh

19/11/2017

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính 

2 buổi

(1 ngày) 

1.200.000

Hà Nội

31/03/2018

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính  

2 buổi

(1 ngày)

1.200.000

TP.Hồ Chí Minh

Tháng 12/2017

Xem chi tiết

Phụ nữ hiện đại 

2 buổi

(1 ngày)

2.800.000

Hà Nội 

01/04/2018

Xem chi tiết

Năng lượng tình dục và lãnh đạo 

4 buổi 

(2 ngày)

15.000.000

Hà Nội

Tháng 12/2017

Xem chi tiết