Người thứ 3 SAI hay ĐÚNG ?

/
Có mấy ai bước vào lưới tình rồi mà dễ dàng…

Hôn thế nào để chàng lưu luyến, mê mệt

/
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào đôi khi mang đến…