ĐINH NGỌC HƯNG

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giáo Dục Giới Tính Việt.

Giảng viên- Tư vấn Tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).