Khóa học

Thời lượng

Học phí

Địa điểm

Ngày khai giảng

Xem chi tiết

Chuyên gia Tâm lý Tình dục học – Sexuality Mastery

10 buổi

(5 ngày) 

70.000.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 02/2019

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính KID1, KID2, KID3

1 buổi

(1 ngày)

500.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 02/2019

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính KID1, KID2, KID3

1 buổi

(1 ngày)

500.000 VNĐ

TP. Hồ Chí Minh

Tháng 02/2019

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính KID1, KID2, KID3

1 buổi

(1 ngày)

500.000 VNĐ

TP.Hồ Chí Minh

Tháng 03/2019

Xem chi tiết

7 ngày trước cưới

1 buổi

(1 ngày)

1.000.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 02/2019

Xem chi tiết

Chuyên gia Tâm lý Tình dục học – Sexuality Mastery

10 buổi

(5 ngày)

70.000.000 VNĐ

TP. Hồ Chí Minh

Tháng 3/2019

Xem chi tiết