LINH VY

Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo Linh Vy.

Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).