VŨ THỊ BÍCH TRÂM 

Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Sinh trắc học dấu vân tay và phát triển con người U-LEAD

Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).